Skip til hoved indholdet
  Hjem Tilbud til dig

Tilbud til dig

I Familiens Hus har vi forskellige forløb og aktiviteter, som du kan melde dig til.

Når du første gang henvender dig til Familiens Hus, bliver du inviteret til en introduktion, så du kan se, om huset er noget for dig.

Gruppeforløb

I Familiens Hus kan man komme i Barselscafé sammen med andre nybagte forældre. Jeres børn vil være ca. 2 mdr. når I starter.

Her kan man udveksle erfaringer og samtidig få lidt ny viden omkring:
- Familieliv med baby
- Fra amning til fuld kost
- Styrkelse af barnets selvværd
- Opstart i, og samarbejde med dagtilbud

Selve forløbet er 14 gange hver anden uge. Flere grupper fortsætter herefter med at ses privat.
Afhængigt af orlov kan partner deltage.

Vi oplever, at de fleste er meget glade for at komme i Barselcafé, fordi de lærer andre at kende, som er i samme situation som dem. Flere giver udtryk for at det er nemmere at have overskud til sit barn, når man har nogle, at dele sine tanker med.

Derfor kom og vær' med :-)

Hvordan laver du en aftale?

Hvis du vil tilmelde dig eller høre nærmere om Barselscafé, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 21 19 69 96 eller skriv til os på familienshus@htk.dk

Du er også velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe og en snak i huset!

Gravide, par eller enlige i Høje Taastrup Kommune (uanset alder) , som i graviditeten har behov for ekstra støtte, kan deltage i kommunens familie- og fødselsforberedelseskursus Gravid Café. Holdene afholdes i Familiens Hus.
Du bliver også tilbudt at starte i husets Barselcaféer efter fødsel.

Hvem kan deltage?

Sundhedstjenesten tilbyder Gravid Café, som henvender sig til gravide, par eller enlige, som i graviditeten har behov for ekstra støtte. Der tilbydes et forløb på 8. gange, hvor det er muligt at opleve sig styrket i forhold til forældreskab og fødsel. 

Det er en gruppe med løbende optag fra 24. graviditetsuge. Det er frivilligt og gratis at deltage.

Der er ingen pasningsordning. Vi opfordrer jer til at deltage uden jeres eventuelle større børn, da I på den måde får mest ud af kurset. Vi prioriterer dog højere, at I begge deltager hver gang.
Det er vores erfaring fra andre tilsvarende kurser, at det ikke giver problemer, når der har været søskende med.

Hvem underviser?

Kursusrækken afholdes af Familiens Hus´ sundhedsplejerske og jordemoder.

Hvornår er det?

Gravid Café afholdes i de dejlige rammer i Familiens Hus, Gadehavegårdsvej 7, 2630 Taastrup.

Det foregår mandage om aftenen fra kl. 17.00 -19.30.
Hver mødegang har sit tema og kurset løber over 8 gange. Sidste gang er efter fødslen.
Der vil være forplejning.

Der er parkeringsmulighed lige ved siden af huset. Buslinierne 117 og 118 har stoppested 2 min gang fra Familiens Hus.

Hvordan laver du en aftale?

I tilmelder jer ved at kontakte jeres sundhedsplejerske eller kontakte Familiens Hus for nærmer information på 21 19 69 96. 

Karrierecaféen er et gruppeforløb til forældre med børn fra 0 - 6 år.

Karrierecaféen er til dig, som har behov for råd og vejledning i henhold til job og uddannelse. Du vil i Karrierecaféen få hjælp til at blive bevidst om egne kompetencer og handlemuligheder i forhold til job og uddannelse. Du vil også få inspiration og sparring fra andre.

Du vil desuden blive introduceret til:

 • Uddannelsessystemets opbygning
 • SU-regler og elevløn
 • Krav og forventninger på arbejdsmarkedet
 • Hverdagsplanlægning
 • Økonomi/budget
 • Hvordan man skriver en jobansøgning og laver et godt CV
 • Jobsamtalen

Forløbet strækker sig over syv uger med en mødegang per uge på ca. 2 timer. Hvert hold er på max 10 personer eksklusiv børn.

Hvordan laver du en aftale?

Hvis du vil tilmelde dig eller høre nærmere om Karrierecaféen, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon  21 19 69 96 eller mail: familienshus@htk.dk.

Du er også velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe og en snak i huset!

Hverdagscaféen er en café, hvor der er særligt fokus på, hvordan man klarer hverdagen, når man er i job eller i uddannelse, og hvor børnene også er velkomne. Her vil der være frivillige tilknyttet caféen, som vil tage sig af børnene, i undervisningsforløbet.

Der vil der være oplæg som omhandler hverdagen, børn, samliv, uddannelse/job. Der kan også være oplægsholdere ude fra. Hvis man selv har et ønske om et oplæg, er man meget velkommen til at komme med forslag.
Der bliver serveret aftensmad til denne cafe. 

Hverdagscaféen er for alle der kommer i Familiens Hus.

Hvordan laver du en aftale?

Der er Hverdagscafé tirsdage i lige uger, fra kl. 16.00-18.30.

Hvis du vil tilmelde dig eller høre nærmere om Hverdagscafé, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 21 19 69 96 eller mail: familienshus@htk.dk.

Du er også velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe og en snak i huset!

Farcaféen er for fædre, der er på den øremærkede barselsorlov.

Caféen er planlagt som et gruppeforløb, hvor vi mødes hver uge.

Et gruppeforløb varer 6 uger.

Vi udveksler erfaringer og leger med de små. Samtidig har vi emner på med relevans i forhold til børnenes alder og forældreskabet, for eksempel:

 • Motorik, leg og bevægelse
 • Det syge barn, sikkerhed og førstehjælp
 • Forældrerollen, værdier, parforhold

Mulighed for aktiviteter eller udflugter ud af huset til for eksempel legepladser og svømmehal. Det planlægger vi sammen og er åbne for gode ideer.

Vi oplever, at deltagerne er glade for at udveksle erfaringer og oplevelser med at blive og være far. Det er rart at have et fællesskab med andre i samme situation, hvor man trygt kan dele de sjove, svære og dejlige ting ved at blive forældre.  

Der serveres kaffe, the, vand og lune boller.

Gruppen faciliteres af en socialrådgiver og sundhedsplejerske i Familiens Hus.

Hvornår:

Tirsdage kl. 10-12.30 (enkelte ændringer kan forekomme, f.eks. ved planlægning af ture)

Hver gruppe består af max 10 deltagere samt børn.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Ring eller skriv til Familiens Hus eller spørg din sundhedsplejerske.

Individuelle forløb

I Familiens Hus kan man deltage i et individuelt samtaleforløb, forudsat at man er tilknyttet et af husets specialiserede forløb.

Har du nogle udfordringer i livet, som du gerne vil snakke med en fagperson om? Det kan for eksempel være vanskeligheder i forhold til:

 • Forældreskab
 • Struktur i hverdagslivet 
 • Valg af uddannelse og/eller job
 • Akutte opståede problemer
 • Opvækst
 • Parforholdsudfordringer
 • Økonomi/budget

Vi arbejder ud fra en dialogbaseret metode, med fokus på, at du selv finder vejen til det, der er vigtigt for dig. Vi stiller nogle spørgsmål, der får dig til at reflektere over dit eget liv og dermed bliver bedre til at tage nogle beslutninger om forandring. Nogle gange er det små ændringer der skal til. Andre gange er det større ting, der står i vejen for det man gerne vil.

Hvordan laver du en aftale?

Hvis du vil høre nærmere om tilbuddet ovenfor, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 21 19 69 96 eller mail familienshus@htk.dk.

Du er også velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe og en snak i huset!

For forældre med børn fra 0 - 6 år.

Uddannelse og job er en vigtig forudsætning for at kunne få et sikkert fodfæste i livet! Men nogle gange kan det være svært at holde styr på, hvilke uddannelsesmuligheder man har og hvad der er det rette for en selv.

I Familiens Hus har du muligheden for at få en afklaring herom, gennem individuelle samtaler med vores uddannelses- og jobkonsulent.  

Du kan for eksempel få hjælp til at søge:

 • En uddannelse
 • Et job
 • SU

Hvordan laver du en aftale?

Hvis du vil høre nærmere om job- og uddannelsesvejledning, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 21 19 69 96 eller mail familienshus@htk.dk.

Du er også velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe og en snak i huset!

Åbne tilbud

Alle småbørnsfamilier er velkomne i Sundhedsplejens Sundhedsplejerskeklinik. I behøver ikke en forudgående aftale. Her får I individuelle råd og vejledning, og der er mulighed for at få set på barnet og få det vejet.

Hvornår kan jeg komme?

Hver tirsdag i tidsrummet kl. 13.00-15.00.

Frivillige aktiviteter

For alle der har været en del af Familiens Hus – og deres partnere.

Café Mødestedet er en café hvor omdrejningspunktet er fællesskab, hygge og leg i hjemlige omgivelser!
Du vil her møde andre gravide og børnefamilier. Du møder også to til tre frivillige, der står til rådighed til en snak, hvis behovet er der, og ellers elsker at lege med jeres dejlige børn.

Sammen laver vi et lækkert måltid mad og vi hjælpes ad med alt det praktiske. Derudover hygger vi, griner, leger med børnene og snakker alvorligt om stort og småt.

Café Mødestedet er både for nuværende og tidligere brugere af Familiens Hus samt deres partnere.

Vi glæder os til at møde jer!

Familiens Hus har en Facebookside, hvor vi annoncerer vores aktiviter og tilbud til dig.

Familiens Hus

Gadehavegårdsvej 7

2630 Taastrup

Familienshus@htk.dk